KILL LA KILL

 

KILL LA KILL
KILL LA KILL
FIGMA
FIGMA
MATOI RYUKO
SATSUKI KURYUIN
---
---
Figura de aprox 20cm de alto de REVY con base
Figura de aprox 20cm de alto de REVY con base
$ --
$ --