BOKU NO HERO
BOKU NO HERO
BOKU NO HERO
BOKU NO HERO
BANPRESTO DX
PVC KEYCHAINS
BANPRESTO
BANPRESTO DX vol2
KATSUKI / IZUKU
--
THE AMA. HEROES
SHOTO / IZUKU
---
---
-MIDORIYA-
---
Figuras de aprox 20cm de alto de KATSUKI o IZUKU
Llaveros de pvc con impresion en ambos lados, de aprox 8cm de alto!
Figura de aprox 20cm de alto de SHOTO o IZUKU
Figuras de aprox 20cm de alto de SHOTO o IZUKU
$ 1970 c/u
$ 245 c/u
$ 2350 c/u
$ 1970 c/u